jednoduché řízení midi a dmx zařízení

 • Jednoduché ovladače DMX světel pro Vás ...
 • ... ať Vaše světla ladí s Vaší hudbou.

Jednoduchý MIDI-DMX ovladač

Základní informace

Ovladač světel řízených protokolem DMX vhodný pro LEDPAR RGB a RGBW reflektory, možnost výběru režimu dle rozložení kanálů reflektorů, řídí se MIDI notou velkého bubnu (kopáku) na kanále 10 (standartní bicí kanál). Na ovladači nastavíte počet "kopáků" za kolik jich má dojít ke změně scény, po zapnutí jsou to 4 přijaté noty.

Popis ovládání

Ovladač má shora 10 tlačítek + spínač ON/OFF sloužící k zapnutí přístroje. Některé tlačítka mají tzv. zdvojené funkce. Podržením zapnutého tlačítka (SETUP) při zapnutí přístroje se dostanete do konfiguračního módu. V tomto režimu je na výběr 6 konfigurací reflektorů. Jedná se o rozložení jednotlivých kanálů reflektoru od kanálu č.1. DIM je označení kanálu celkového jasu reflektoru.

 • CF1 - R-G-B
 • CF2 - R-G-B-W
 • CF3 - DIM-R-G-B
 • CF4 - DIM-R-G-B-W
 • CF5 - R-G-B-DIM
 • CF6 - R-G-B-W-DIM

 • Pomocí tlačítek (-CFG) a (CFG+) měníme požadovanou konfiguraci. Stiskem tlačítka (STORE) uložíme požadovanou konfiguraci do ovladače. Stisk tlačítka (RECALL) nám ukáže současnou uloženou konfiguraci (před uložením pochopitelně). Režim SETUP opustíme vypnutím a zapnutím ovladače pomocí spínače ON/OFF.

  Jakmile máme ovladač správně nastaven dle svých reflektorů tak je potřeba správně nastavit DMX adresy reflektorů. ovladač umožňuje ovládat 2 skupiny reflektorů a to na adrese první skupina 1 a druhá na adrese 17. Je to proto, že umí ovládat tzv "dvoubarevnou" a "jednobarevnou" scénu. Tyto režimy volíme stiskem tlačítka 1/2 COLOR, jednobarevný režim je indikován zelenou LED pod displejem.

  Vlastní provoz

  Během provozu je s každou příchozí notou "kopáku" zvýšeno vnitřní počítadlo not o 1. Pokud číslo dosáhne hodnoty nastavené na displeji, tak dojde ke změně barvy a počítadlo se nuluje. Tlačítky -KICK a KICK+ nastavíme požadovaný počet "kopáků" po kterých nastává změna barvy. Indikace příchozí noty "kopáku" je na modré LED, která vždy při správné notě krátce problikne. Ovladač rovněž umožňuje ruční změnu scény barev a to pomocí tlačítek -SCENE a SCENE+. Dále na ovladači najdeme tlačítko FREEZE které slouží k "zamrznutí" ovladače a tím se činnost změn barev zastaví. Tato funkce FREEZE je indikovaná červenou LED pod displejem. Na ovladači dále najdeme tlačítko WHITE které na všech reflektorech rozsvítí bílou barvu a tato se nezmění dokud funkci WHITE nevypneme. Režim WHITE je indikován bílou LED pod displejem. Dále je zde umístěno tlačítko BLACKOUT které slouží k vypnutí všech reflektorů do doby bež funkci BLACKOUT vypneme. její činnost je indikována žlutou LED pod displejem. Poslední 2 tlačítka na ovladači jsou MIDI/MAN a TAP. První tlačítko MIDI/MAN volí, zda ovladač je v režimu ovládání pomocí MIDI neboli režim co reaguje na příchozí notu "kopáku" nebo režim MAN neboli tzv "ruční" nastavení. režim MAN je indikován trvale svítící moudrou LED pod displejem. při přechodu do MAN režimu se rovněž aktivuje funkce FREEZE. Pomocí tlačítka TAP nastavíme ručně rychlost změn. tato rychlost je indikována blikajícími desetinnými tečkami na displeji. Stiskem tlačítka FREEZE pro vypnutí této funkce se uvede v činnost změny barev reflektrů na základě tempa nastaveného pomocí TAP.

  Zapojení

  Do ovladače připojíme dodaný adapter 5V. Nepoužívejte adaptéry vyššího napětí - hrozí zničení elektronických obvodů v ovladači které jsou maximálně na napětí 5V. Polarita konektoru je (+) uprotřed. Do XLR konektoru připojíme DMX kabel pro reflektory a do konektoru DIN5 přivedeme MIDI data z Vašeho sekvenceru. Ideální je pokud nebotřebujete žádná další data pro jiné zařízení, tak pustit ven do MIDI OUT Vašeho sekvenceru pouze kanál č. 10

  Fotografie  Na displeji je zobrazené číslo scény (1) a počet "kopáků" (04). Pod displejem potom indikační led Blackout, White, 1/2 color, freeze a midi/man.