jednoduché řízení midi a dmx zařízení

  • Jednoduché ovladače DMX světel pro Vás ...
  • ... ať Vaše světla ladí s Vaší hudbou.

Kombinovaný X-Air MIDI ovladač

Základní informace

Hotový výrobek vypadá takto:
zezadu 2 konektory - napájení 5V a MIDI OUT pro výstup do mixu
Nahoře jsou 4 LED - viz popis níže:

První šlapka zleva ovládá FX1 + FX3, druhá ovládá FX2 + TAP tempo pro tu druhou funkci se vždy šlapka podrží sekundu stisknutá

LEVÁ ŠLAPKA
Ledka - levá na první šlapce - Zelená FX1 ON červená FX1 OFF Pokud podržíme levou šlapku sekundu stisklou tak levá led svítí Modře a levá šlapka ovládá FX3 Ledka - pravá na prvni šlapce - Zelená FX3 ON červená FX3 OFF opětným podržením levé šlapky levá modrá ledka se překne na indikaci FX1

PRAVÁ ŠLAPKA
Levá ledka na pravé šlapce Červená - FX2 OFF Zelená FX2 ON Pokud podržíme pravou šlapku stiskloui 1 sekundu, tak levá led na pravé šlapce zmodrá a další 2 šlápnutí na pravou šlapku nastaví TAP tempo pro FX2 prvním šlápnutímk se pravá led na pravé šlapce rozsvítí červeně, druhým šlápnutím zhasne a začne zeleně blikat do tempa dle TAPKONFIGURACE (update 16.11.2018)

Nová verze mého výrobku má možnost uživatelské konfigurace toho, zda u FX mutuje vstup nebo výstup, celé se to provádí tak, že před připojením napájení stiskneme levou šlapku a tím se přepne konfigurace z mutování výstupů na vstupy. Indikovánio je tak, že u levé šlapky svítí VLEVO ZELENÁ a VPRAVO ČERVENÁ, čímž signalizuje že se mutuje výstup, pokud svítí VLEVO ČERVENÁ a VPRAVO ZELENÁ tak mutujeme vstupy efektů, obráceně se překonfiguruje opět odpojením napájení a stiskem levé šlapky a připojením napájení. Co se týče druhé šlapky, tak ta konfiguruje zda se TAPuje první nebo druhý parametr FX jednotky, je to dle typu efektu, výrobce to bohužel nemá sjednocené a má to u každého efektu jinak, např Stereo delay to má jako druhý parametr a ostatní Delay jako parametr první. Toto je indikováno druhým párem led u pravé šlapky, kde pokud TAPujeme patametr č.1 tak svítí LEVÁ ledk au pravé šlapky modře, v případě parametru č.2 je to PRAVÁ modrá ledka u pravé šlapky. Postup změny je opět stejný jako u levé šlapky, po zapnutí napájení držíme stisklou pravou šlapku a tím se nám přepne z prvního na druhý parametr, nebo obráceně. Poté problikne celá řada ledek modře čímž indikuje že parametry uloží do vnitřní paměti a po příštím zapnutí bude už změněná konfigurace. Je možné jej použít i pro pulty řady X32 a M32, konfiguraci efektů které budou ovládány je možné na přání upravit dle Vašeho konkrétního požadavku.

Nové robustnější provedení footswitche: